Samarbetspartners

Institutet för Stressmedicin, Göteborg

Diploma Utbildning - Streamad utbildning

Brimotion - Media, Nyheter och Publicering

Gunnar Ekman - organisations- och ledarskapsutvecklare

Tony Blom - utbildare inom kommunikation och skådespelare

Erik Mattsson - utbildare och föreläsare inom kommunikation och retorik

Jessica Åqvist - Arbetsmiljökonsult och friskvårdsspecialist

Joakim Eklund - dramaturg och utbildar inom Storytelling

Retorikhuset - Retorik och kommunikation

Conferator Kompetens AB - Utbildningar

Skräddarsydda kurser

Coaching

Föreläsningar

Öppna kurser

Onlinekurser