Praktisk retorik

Vad är praktisk retorik?

Praktisk retorik är beprövade metoder som gör att du kan kommunicera bättre i alla vardagssituationer. Metoderna är som en verktygslåda. Beroende på vad du vill uppnå finns det speciella verktyg som du kan använda. Framförallt har du nytta av dem i situationer där du behöver inspirera, engagera, motivera, förklara eller övertyga olika målgrupper, internt eller externt.

Praktisk retorik ger dig kunskap och verktyg. Du lär dig analysera och använda en tydlig struktur som gör att du kan inleda, genomföra och avsluta samtal, möten och presentationer på ett tydligt och meningsfullt sätt för alla parter. Din förmåga att kommunicera kommer att uppmärksammas och uppskattas av alla.

Vad krävs för att jag ska påverka eller övertyga en målgrupp?

Du behöver väcka andras nyfikenhet och sedan övertyga dem. Detta lyckas du med genom att först få dem att gilla dig. Nästa steg är att få dem att förstå nyttan med ditt budskap eller förslag. Till sist behpver du engagera dem känslomässigt. Allt detta kan du göra genom träning i retorik. Men, det kräver träning och träning och åter träning.

Kurt Johannesson professor i retorik har sagt: ”människan är till sin natur både misstänksam och nyfiken”

I retoriken anser man att dessa faktorer är viktiga när vi vill övertyga:

  1. Hur fakta förs fram och presenteras
  2. Personen som presenterar ämnet
  3. Vilka känslor presentationen väcker hos mottagaren.

Varför är retorik bra för dig?

Med retorik bygger du förtroende för dig och din verksamhet. Du skapar dialoger och samarbeten. Med hjälp av retorik för du tydligt fram ditt budskap både muntligt och skriftligt. Framförallt kommer du kunna särskilja dig och presentera vad som är unikt med just din egen verksamhet och det du kan erbjuda. 

I dag när kommunikation spelar en allt större roll inom affärsvärlden är retoriska metoder en oerhört viktig konkurrensfaktor.

Hur använder jag retorik när jag ska hålla en presentation?

Läs mer »

Skräddarsydda kurser

Coaching

Föreläsningar

Öppna kurser

Onlinekurser