Kommunicera bättre

Vi hjälper dig att kommunicera bättre

Vår förmåga att kommunicera effektivt och meningsfullt, utan missförstånd och feltolkningar är idag en avgörande framgångsfaktor.

Detta innebär att ledning och personal behöver samarbeta med varandra och med kunder. Att vår attityd, beteenden och bemötande präglas av en ömsesidig respekt, förtroende och förståelse.

Hur gör jag för att kommunicera bättre?

Ofta finns det tre starka drivkrafter till varför vi kommunicerar:

  • Informera – dela med dig av tankar, känslor och vad du tycker
  • Handling – se till att samtal, möten och presentationer leder till konkreta handlingar
  • Bekräftelse – se till att få återkoppling på hur du lyckas och ge beröm för det andra åstadkommer

Om du får dessa drivkrafter att fungera i samarbetet med kollegor och chefer uppnår du goda arbetsresultat. Vi hjälper dig »

Vad är målet med bättre kommunikation?

Målet med att kommunicera bättre är att uppnå förståelse och påverkan. Ju mer du tar del av upplevelser och erfarenheter, desto större möjlighet har du att förstå andra och påverka andra positivt. För att påverka andra att tänka eller handla i en viss riktning är det viktigt att de:

  • Hör vad du säger
  • Förstår vad du säger och menar
  • Kommer ihåg vad du förmedlar
  • Uppfattar detta positivt
  • Agerar/reagerar

Alla har nytta av att kommunicera bättre?

Arbetsgrupper

Alla människor är unika och hanterar budskap och situationer på olika sätt. Men det finns riktlinjer och vetenskap bakom kommunikation. Genom att förstå kommunikativa grunder och bli medveten om våra egna beteenden kan vi lära oss att kommunicera bättre i vår arbetsgrupp.

Chefer och ledare

Ibland kanske du som ledare känner att du inte når fram till dina medarbetare eller får gehör för det budskap du förmedlar på ett möte. Genom att lära dig kommunicera får dina budskap bättre effekt och du kan effektivare påverka kollegor, medarbetare och andra affärsrelationer.

Talare

När du håller en presentation skall du som talare framstå som kunnig, trygg och engagerad. Du ska vara inspirerande, tydlig och samtidigt visa ödmjukhet och omtänksamhet. Förmågor som kan vara svåra att uppnå, men som man kan träna och lära sig på en utbildning eller coachning.

Vi hjälper dig

Vi hjälper dig att utveckla nya och bättre kommunikativa förmågor och beteenden. Du lär känna dig själv och därmed förstå andra bättre. Du får rätt kunskap, konkreta verktyg och relevant träning som du har nytta av i olika sammanhang.

Vi ger dig ökad förståelse för vad kommunikation är och hur du kan kommunicera bättre. Du får insikt om vanliga orsaker till missförstånd, feltolkningar och konflikter. Du lär dig föra fram budskap som berör och påverkar, samtal som bygger på dialog, lyhördhet och återkoppling, samt effektivare och mer engagerande möten.

Skräddarsydda kurser

Coaching

Föreläsningar

Öppna kurser

Onlinekurser