Så här jobbar vi

1. Behovsanalys - Vilka är deltagarna?

Innan en kurs ställer vi frågor för att förstå vilka som kommer på utbildningen. Vi ställer också frågor som gör att vi förstår deras behov, vilka svårigheter som kan finnas och vad de vill bli bättre på.

2. Dialog - Vad är kursmålet?

Under hela förberedelsen har vi en nära och tät dialog med beställaren och ibland vissa deltagare. Vi tar fram ett gemensamt syfte och mål med kursen.

3. Anpassning - Vilket upplägg blir bäst?

Vår uppgift är att ta fram ett kursupplägg med innehåll och pedagogik utifrån gruppens behov, förväntningar och mål som vi tidigare tagit fram. Här avgör man om Pussel DISC beteendeanalys kanske är av värde för gruppen.

4. Genomförande - Metodik och pedagogik?

Nyttan med kursen är att alla får med sig kunskap, insikter och konkreta verktyg som de direkt kan använda. Vi skapar en inlärningsmiljö som uppmuntrar varje deltagare att lämna sin trygghetszon och därigenom utveckla nya färdigheter.

5. Feedback och Payback

Utbildning är en investering som ska löna sig, därför används en väl beprövad metodik. Inspirerande föreläsningar med aktuella exempel varvas med diskussioner och praktiska övningar i grupp och individuellt. Genom att öka deltagarnas förståelse för ämnet, ge dem konkreta metoder att träna på och feedback från övningarna kan de direkt omsätta kunskap till praktisk tillämpning. Detta ger även snabb payback till vår uppdragsgivare. Att deltagarna även har roligt kostar inget extra.

Vi har även öppna kurser...

Öppna kurser »

...och kurser online

Kurser online »

Skräddarsydda kurser

Coaching

Föreläsningar

Öppna kurser

Onlinekurser