Så här skräddarsyr vi föreläsningar

Så här jobbar vi

1. Behovsanalys - Vilka är deltagarna?

Innan en föreläsning ställer vi frågor för att förstå vilka som blir inbjudna till föreläsningen. Vi ställer också frågor som gör att vi förstår deras behov, vilka svårigheter som kan finnas och vad de blir inspirerade av.

2. Dialog - Vad är målet?

Under hela förberedelsen har vi en nära och tät dialog med beställaren och ibland vissa deltagare. Vi tar fram ett gemensamt syfte och mål med föreläsningen.

3. Anpassning - Vilket upplägg blir bäst?

Vår uppgift är att ta fram en föreläsning med innehåll och pedagogik utifrån lyssnarnas behov, förväntningar och mål som vi tidigare tagit fram.

4. Genomförande - Metodik och pedagogik?

Nyttan med föreläsningen är att alla får med sig kunskap, insikter och konkreta verktyg som de direkt kan använda. Vi håller en föreläsning som skapar entusiasm och vilja till vidareutveckling.

5. Feedback och Payback

Föreläsningar är en investering som ska löna sig, därför skräddarsyr vi utefter era behov. Inspirerande föreläsningar med aktuella exempel varvas med diskussioner och frågestund. Genom att öka deltagarnas förståelse för ämnet och ge dem konkreta metoder att träna på kan de direkt omsätta kunskap till praktisk tillämpning. Detta ger även snabb payback till vår uppdragsgivare.

Att deltagarna även har roligt kostar inget extra.

Jag har haft glädjen att lyssna på Jan. Han är en knivskarp och inspirerande föreläsare, som bjöd mig och mina kollegor på en riktig ögonöppnare. Att uppleva hur Jan omsätter retorikens teorier i praktiken är pedagogik och inspiration på hög nivå, som varmt kan rekommenderas.

Skräddarsydda kurser

Coaching

Föreläsningar

Öppna kurser

Onlinekurser