Retorik för chefer

Bli tydlig, bli förstådd, få ditt budskap att nå fram

Vad skulle hända om du som chef blev bättre på retorik? Kommunikation är allt! Att samtala, informera och prata är en framgångsfaktor för dig som chef. Dina medarbetare måste kunna förstå, ta till sig och helt enkelt höra budskapet. Idag är det viktigt att kunna använda retoriska strategier för att nå fram. På denna kurs kan du öka din genomslagskraft och därmed förbättra ditt ledarskap.

Om kursen

På denna praktiska och övningsinriktade kurs får du lära dig retoriska strukturer för att nå fram ännu bättre. Hur du börjar, vad du säger och hur du slutar. Du får lära dig argumentera. Du får lära dig hur du använder ord för att påverka. Du får lära dig vad tydlighet innebär. Du får lära dig vad engagemanget betyder för att nå dina medarbetare. Du får lära dig att ta hänsyn till vad du måste säga och vad du behöver säga.

Lär dig

 • Använda retoriken för att påverka bättre
 • Framföra ditt budskap så att mottagaren förstår
 • Använda språket så att du kan övertyga bättre
 • Utveckla ditt sätt att argumentera
 • Bli tydligare och säkrare
 • Utveckla ditt kroppsspråk och din röst
 • Bli mer inspirerande och engagerande
 • Se till att du når dina medarbetare
 • Använda retoriken i det professionella samtalet
 • Nå fram och få med dig folk

Boka här »

För dig som...

 • Vill få en retorisk struktur som ökar din kommunikativa förmåga
 • Vill öka tydligheten i din kommunikation
 • Vill kunna övertyga och leda andra
 • Vill känna dig säker och vara en tydlig ledare
 • Vill få folk att lyssna och själv kunna lyssna

Pedagogik

Kursen är positiv, stärkande och utmanande utifrån varje individs nivå, behov och ambition. Kursen är anpassad för alla våra olika inlärningsstilar. Den innehåller korta teoridelar, övningar, feedback, diskussioner, råd, reflektion och erfarenhetsutbyte.

Skräddarsydda kurser

Coaching

Föreläsningar

Öppna kurser

Onlinekurser