Retorik - Konsten att övertyga

Retoriska knep, få andra att lyssna, påverka och övertyga

Alla försöker vi övertyga om våra åsikter. Ibland lyckas vi. Vissa lyckas bättre än andra. Vissa kan framföra sina åsikter och få gehör. Vissa kan tala så andra lyssnar. Retorik är något alla kan lära sig. Lära sig att lyckas, få gehör och få andra att lyssna. Retorik är strategi, strategi som gör det till ett oerhört kraftfullt verktyg.

Om kursen

Detta är den praktiska retorikutbildningen om du vill få en idé eller tanke att sjunka in hos andra. Du kommer att få lära dig retorik, retorik som innebär att övertyga med största möjliga effekt. Vi går igenom och övar retorikens grunder och hur du kan använda retoriken i din vardag. Du kommer att få träna på en mall och en struktur som du alltid kan följa. Du kommer att få lära dig att målgruppsanpassa, planera och strukturera. Hur du börjar och slutar. Hur du bygger upp med argument. Du kommer att lära dig använda röst och kroppsspråk, att engagera och inspirera mottagaren och övertyga på ett kraftfullt sätt.

Lär dig

 • Behärska retoriska metoder för att påverka din omgivning
 • Använda språket på ett effektivt sätt
 • Verbal judo
 • Argumentera framgångsrikt
 • Koppla känslor till det du säger för att fånga intresset
 • Utveckla ditt kroppsspråk och din röst
 • Inspirera och engagera
 • Använda retoriska erfarenheter ur verkliga livet
 • Vinna förtroende och övertyga

Boka här »

För dig som...

 • Vill lära dig retorikens styrka och strategi för att påverka, argumentera och övertyga
 • Vill lära dig olika retoriska "knep" för att lyckas
 • Vill få en struktur i det du ska säga
 • Vill vara trovärdig

Pedagogik

Kursen är positiv, stärkande och utmanande utifrån varje individs nivå, behov och ambition. Kursen är anpassad för alla våra olika inlärningsstilar. Den innehåller korta teoridelar, övningar, feedback, diskussioner, råd, reflektion och erfarenhetsutbyte.

Skräddarsydda kurser

Coaching

Föreläsningar

Öppna kurser

Onlinekurser