Kommunikation på arbetsplatsen

Mer än bara ord!

Föreläsning 30 minuter och workshop i 3 timmar

Södra Hestra Sparbank grundades 1874 och i mer än 130 år har banken gett bygdens människor möjlighet att spara för framtiden, låna till att sätta bo och finansiera sitt företag eller familjens nya bil. För att branschens förändringar ska bli givande för både banken och kunderna har man satsat på att utbilda sin personal. Vårt uppdrag var att genomföra föreläsning och gemensam workshop om kommunikation. Upplägg och innehåll bestämdes efter telefonmöte och behovsanalys med beställare och VD och en förstudie och samtal med personalen på banken.

Genomförande

30 minuters föreläsning och 3 timmars workshop

Föreläsning – Jan beskrev vad kommunikation är och hur våra beteenden och vanor leder till antingen goda relationer och resultat, eller tvärtom. Han delade med sig från 16 år som utbildare och gav många roliga och oroande exempel på hur vi missförstår varandra, lyssnar dåligt, informerar tråkigt och lyckas reta upp kollegor.

Workshop – vi började med en personlighetstest. Sedan diskuterade chefer och medarbetare hur deras olika personligheter och värderingar påverkade förståelse och förmåga att samarbeta. Jan berättade om forskning och kännetecken för god arbetskommunikation. Vi pratade om respekt, medkänsla, förtroende och påverkan. De fick uppgifter och övningar som utfördes med mycket engagemang och skratt. Vi avslutade med att alla var delaktiga och bestämde deras gemensamma spelregler, hur de vill kommunicera på Södra Hestra Sparbank.

Ur innehållet

  • Lyssna aktivt och uppnå förståelse
  • Förtroende genom rätt attityd och kroppsspråk
  • Påverka andra positivt
  • Locka andra att lyssna på dig
  • Vi har ett grundläggande behov av att duga
  • Kännetecken för god arbetskommunikation
  • Skapa gemensamma spelregler
  • Ett steg i taget – gör skillnad

Resultat

Bankens Vi-känsla och medvetenhet stärktes när de fick tid att diskutera och prata om kommunikation på ett lättsamt sätt. Eftersom både ledning och medarbetare var på plats fick alla samma målbild av vad som kännetecknar god arbetskommunikation. De fick möjlighet att diskutera vad de kan förbättra och en tydlig riktning att sträva mot. Gruppen fick metoder och tips av Jan hur de medvetet kan bli bättre på att ge feedback, lyssna aktivt m.m. Efteråt fick personalansvariga råd hur de aktivt kan utveckla bankens internkommunikation.

Vad tyckte deltagarna?

Tack för i lördags. Din föreläsning och workshop var uppskattad och det var många bra saker vi tog till oss. Blandningen med föreläsning och workshop var lyckad. För min egen del var det flera saker som blev riktiga aha-upplevelser. Tiden och timmarna med dig gick så fort och det är ju också ett bra betyg för dig!
- Anja Oscarsson, Personalansvarig, Södra Hestra Sparbank


Skräddarsydda kurser

Coaching

Föreläsningar

Öppna kurser

Onlinekurser