Rundabordssamtal med Västra Götalandsregionen

Det "goda" rådgivningssamtalet

Bakgrund

Västra Götalandsregionen gav Kronkvist kommunikation och Event Historic uppdraget att genomföra rundabordssamtal för regionens affärsrådgivare som en del i programmet främja kvinnors företagande i samarbete med Tillväxtverket. Syftet var att skapa en medvetenhet om hur rådgivarnas egna föreställningar och rådande normer påverkade samtal med klienter och även påverkade villkoren för kvinnor och män i rollen som företagare.

Genomförande

Vid fyra tillfällen 2013-2014 arrangerade vi och Marie Sjövall från Västra Götalandsregionen rundabordssamtal med fokus på bemötande. Deltagarna var rådgivare, vägledare och näringslivsutvecklare. Jan Kronkvist och Tony Blom skrev manus och spelade in filmer som belyser samtalssituationer mellan rådgivare och klienter. Varje film hade ett speciellt tema: ”Bemötande”, ”kommunikation”, ”rådgivarrollen” och ”det goda samtalet”. Under dagen fick deltagarna titta på filmerna och diskutera frågor som: Hur upplever du rådgivarens attityd under samtalet? Hur påverkas vi av den vi möter? Bemöter vi män och kvinnor olika? Deltagarna fick rotera och byta bord för att utbyta andra erfarenheter. De fick göra enkla attityd- och närvaroövningar och tid för personliga reflektioner, hur de själva och deras kollegor genomför och kvalitetssäkrar rådgivarsamtal.

Resultat

Alla fyra tillfällen var i princip fullsatta och mycket uppskattade. Deltagarnas positiva respons gjorde att Marie Sjövall och Västra Götalandsregionen utlyste en jämställdhetsbonus till de organisationer som vill jobba vidare internt. Detta har lett till att Kronkvist kommunikation och Event Historic fått förtroendet att genomföra nya uppdrag för några av organisationerna under hösten 2014. Rundabordssamtalen avslutades under våren och blev starten på ett mer varaktigt samarbete med målet att stärka rådgivarnas kompetens och kvalitetssäkra framtida samtal med deras klienter.

Vad tyckte deltagarna?

Tack för ett bra genomfört evenemang! Mycket bra upplägg med filmerna som diskussionsunderlag och skådespelarna själva som ledare.
- Sven, GUF

Absolut väldigt givande att fokusera på en fråga och få stöd i frågor/ uppgifter och att hålla kvar fokus på denna fråga genom hela dagen.
- Diana, Social Capital Forum

Tack för en riktigt inspirerande dag med bra dialog och en fin mix av människor med mycket engagemang och erfarenheter.
- Joakim, Coompanion

Det som gav mig mest var mötet med en massa bra personer, som arbetar inom liknande områden, men ändå med olika infallsvinklar och roller. Värdefullt att få ta del av varandras erfarenheter, synpunkter och frågeställningar.
Denna förväntan på dagen uppfylldes mer än väl, med många givande samtal och kontakter som skapades. Spännande och bra mix av deltagare, som jag upplevde det!
- Helena, Göteborg Artist Center

Tyckte att formen var mycket bra, med filmerna att diskutera kring och de roterande samtalsgrupperna. Detta är ett koncept som även skulle kunna användas för hur vi förhåller oss till olika åldrar, etniciteter och även om en person har någon fysisk eller psykiskt funktionsnedsättning. Jag har rekommenderat rundabordssamtalen till flera av kollegorna då de flesta av oss har mycket kontakt med olika intressenter. Det är användbar kunskap och superviktiga insikter även när det inte handlar om direkt rådgivning.
- Lisa, Brewhouse

Konceptet kändes bra, jag uppskattade diskussionerna och ramarna. Själva workshopen upplevde jag som väl förberedd. Jag påmindes om att vi är medvetna om frågorna i mina möten med idébärare/forskare. I relation till de mötessituationer som visades på film, så tycker jag att mina möten håller en bra nivå.
- Andreas GU Holding

<< Tillbaka till referenser

Kommunikation

Bemötande

Det goda samtalet

Rådgivarrollen

Skräddarsydda kurser

Coaching

Föreläsningar

Öppna kurser

Onlinekurser