Västsvenska Handelskammaren

“Modern retorik”

Att kommunicera med modern retorik

”Affärsnätverk på Västsvenska Handelskammaren hade ett väldigt bra samarbete med Jan under en period i höstas då Jan inspirerade våra nätverksdeltagare under temat ”Att kommunicera med modern retorik”. Jans prov på att leva sig in och ge mycket i presentationen var väldigt bra. Det var även väldigt smidigt att ha all kommunikation runtomkring upplägget med Jan. Tack för det!”

- Pernilla Johansson, Ansvarig för affärsnätverket Next&Now på Västsvenska Handelskammaren

Hur stärker det ledare att ha ett gott retoriskt kunnande och vad kan det leda till?

Läs artikeln »

Skräddarsydda kurser

Coaching

Föreläsningar

Öppna kurser

Onlinekurser