Analys vid coachning

Sätt färg och fart på karriären

Vad skulle det innebära för ditt liv och din karriär om du blir medveten om hur du uppfattar dig själv - och hur andra kan uppfatta dig?

Ökad medvetenhet gör dig självsäker & kompetent

Känn dig själv: Våra värderingar, vanor och beteenden grundläggs tidigt i barndomen, både de bra och de mindre bra - men de påverkar oss resten av livet. Hur väl vi lyckas skapa goda relationer och resultat avgörs ofta av vår förmåga att anpassa vårt sätt att kommunicera till olika situationer och olika personer.

Analysen ger dig viktig självkännedom

Genom Pussel DISC analysen blir du medveten om dina grundläggande beteenden - hur du upplever dig själv och dina anpassade beteenden - hur andra kan uppfatta dig. Du förstår orsaken till din framgång, eller brist på resultat. Du inser hur dina värderingar och ditt sätt att kommunicera påverkar andra - och hur andra människor påverkar dig. Med hjälp av din coach får du en handlingsplan som gör att du kan uttnyttja dina styrkor och undvika att upprepa dina misstag.

Så här genomförs Pussel DISC:

1. Analysen genomförs online

Analysen genomförs online genom att du svarar på ett antal frågor som tar ca 15-20 minuter. Du ska svara utifrån din yrkesroll.

2. En rapport skickas till din E-post

I analysen får du information om din beteende- och kommunikationsstil utifrån din färgkombination.

Analysen visar:

  • Ditt grundläggande beteende - så här uppfattar du dig själv
  • Ditt anpassade beteende - så här kan andra uppfatta dig
  • Dina styrkor och begränsningar - att tänka på för att bli mer effektiv
  • Färgernas kännetecken och deras 12 egenskaper
  • Ditt förhållningssätt till - förändringar, samarbete, mål
  • Hur du kan reagera vid press/stress - möjliga begränsningar
  • Färgernas olika kommunikationsstilar
  • Färgstrategi - hur du bäst kommunicerar med varje färg

3. Återkoppling av certifierad coach

Du får återkoppling från vår coach, antingen via telefon, via Skype eller personligen. Du får instuktioner om hur du ska läsa rapporten och tid att granska den innan du träffar vår coach för återkoppling.

Du kan även få en kombianalys, då lägger vi till Moroten Drivkraftsanalys, en analys som beskriver vilka drivkrafter du har och vad som motiverar dig.

Exakt hur analys och återkoppling sker beror på vilket upplägg du valt. Upplägg anpassas efter dina och din grupps behov.

Kontakta oss för upplägg och kostnadsförslag »

Skräddarsydda kurser

Coaching

Föreläsningar

Öppna kurser

Onlinekurser