Pussel DISC - Beteendeanalys

Vilken färg är du?

Pussel DISC

Pussel DISC är en beteendestilsanalys som används i många situationer där människors olikheter har betydelse t.ex. vid rekrytering, personlig utveckling, grupputveckling, ledarutveckling, säljutveckling och kommunikation.

Läs mer om historien kring Pussel DISC analys »

De olika beteendetendenserna belyses dessutom med hjälp av färger och pusselbitar.

Röd Dominans – Röd

Människor med mycket rött i sin profil är av naturen något misstänksamma till sin natur och litar inte nödvändigtvis på andra människor. De är ofta bra på att lösa problem och antar gärna utmaningar. De uppfattas ofta som krävande, drivande, aggressiva, kraftfulla, egensinniga och banbrytande. Människor med lite rött i sin profil är däremot mer tillbakadragna och försynta. De vill ha mer tid och information innan de bestämmer sig för en lösning. De kan beskrivas som konservativa, samarbetsvilliga, försiktiga, anspråkslösa och fridsamma.

Gul influens - Gul

Människor med mycket gult i sin profil har en tendens att tro sin omgivning om gott. De är skickliga kommunikatörer och påverkar andra med sin entusiasm och goda verbala förmåga. De kan beskrivas som övertygande, inspirerande, optimistiska, sällskapliga och tillitsfulla. Personer med lite gult i sin profil föredrar däremot att påverka andra med fakta och inte med känslor. De kan beskrivas som eftertänksamma, reserverade, skeptiska, pessimistiska och kritiska.

Grön Stabilitet - Grön

Människor med mycket grönt i profil uppskattar trygghet och vänskapliga relationer och arbetar gärna i team. De föredrar att arbeta i ett lugnt tempo och vill helst undvika oplanerade förändringar. De kan beskrivas som lugna, lojala, avspända, tålmodiga och uthålliga. Personer med lite grönt i sin profil trivs bäst med variation, liv och rörelse omkring sig. De är öppna för nyheter och förändringar. De uppfattas ofta som spontana, otåliga, rastlösa och ivriga.

Blå Konformitet - Blå

Människor med mycket blått i sin profil är medvetna om regler och bestämmelser. De är kvalitetsmedvetna och vill gärna göra rätt från början. De kan beskrivas som försiktiga, noggranna, vaksamma och kvalitetsmedvetna. Människor med litet blått i sin profil ser regler mer som riktlinjer som man ibland behöver göra avsteg ifrån. De kan beskrivas som oberoende, egensinniga, okonventionella och utmanande.

Vilken färg är du?

Med hjälp av Jan Kronkvist kan du nu få utföra analysen samt få personlig återkoppling och coachning när du fått ditt resultat.

Vi utför även i grupper så att man kan arbeta fram en bättre gruppdynamik eller förbättra kommunikationen mellan medarbetare och ledare.

Kontakta oss för mer info »

Skräddarsydda kurser

Coaching

Föreläsningar

Öppna kurser

Onlinekurser