Pussel DISC och Moroten drivkrafter

Kommunicera med Pussel DISC

Jan Kronkvist är certifierad att handleda individer och team som vill utvecklas genom Pussel-DISC beteendeanalys och Moroten Drivkrafter- och motivationsanalys.

Pussel DISC: Vilket beteende har du? »

Pussel DISC är en beteendeanalys där du analyserar fram ditt grundbeteende respektive anpassade beteende i ditt yrkesliv.

 
 
 

Moroten drivkrafter: Vad motiverar dig? »

Moroten Drivkrafter är vår motivations- och drivkraftsanalys som belyser vad som motiverar dig och andra. Du får svar på vad det är som driver dig i ditt arbete samt varför värderingar och attityder är viktiga i arbetslivet…

 
 
 

Är du nyfiken?

Skräddarsydda kurser

Coaching

Föreläsningar

Öppna kurser

Onlinekurser