Analys för presentationer

Håll färgstarka presentationer!

Genom att förstå dina beteenden när du talar inför en grupp - kan du anpassa framförandet och överträffa åhörarnas förväntningar.

Pussel-DISC analys gör dig bättre på att presentera

Strategier för att övertyga olika målgrupper. Vad kan hända när en inspirerande och utåtriktad (gul) person talar till en misstänksam och reserverad (blå) åhörargrupp? Om åhörarna upplever att den som pratar är för positiv och för självsäker kan de uppleva personen som orealistisk och oseriös.  

Nyckeln till att nå fram med budskapet är att anpassa din presentation efter åhörarnas förväntningar. Genom Pussel DISC analysen förstår du vad som kännetecknar din kommunikationsstil och kan då uttnyttja dina styrkor och undvika misstag. Du kan förbereda dig effektivt och ditt budskap får betydligt större genomslagskraft när du presenterar det för dina åhörare.

Läs mer om presentera med färg »

Så här genomförs Pussel DISC:

1. Analysen genomförs online

Analysen genomförs online genom att du svarar på ett antal frågor som tar ca 15-20 minuter. Du ska tänka utefter din yrkesroll.

2. En rapport skickas till din E-post adress

I analysen får du information om din beteende- och kommunikationsstil utifrån din färgkombination. 

Analysen visar:
  • Vad du har för grundbeteende, så här uppfattar du dig själv
  • Anpassat beteende, så här kan andra uppfatta dig
  • Styrkor och begränsningar, att tänka på för att bli mer effektiv
  • Färgernas kännetecken och deras 12 egenskaper
  • Färgernas förhållningssätt till olika situationer
  • Hur du kan reagera under stress/press - möjliga begränsningar
  • Färgstrategi - hur du ska kommunicera med varje färg
  • Färger i kombination, risker? Möjligheter?

3. Återkoppling av certifierad coach

Du får återkoppling från vår coach, antingen via telefon, via Skype eller personligen. Du får instuktioner om hur du ska läsa rapporten och tid att granska den innan du träffar vår coach för återkoppling.

Du kan även få en kombianalys, då lägger vi till Moroten Drivkraftsanalys, en analys som beskriver vilka drivkrafter du har och vad som motiverar dig. Upplägg anpassas efter dina behov.

Kontakta oss för upplägg och kostnadsförslag »

"Vår coach är certifierad inom Pussel DISC-analys och Moroten Drivkrafter och har 17 års erfarenhet av att utveckla individer och team"

Kontakta oss för mer info »

Skräddarsydda kurser

Coaching

Föreläsningar

Öppna kurser

Onlinekurser