Analys för kundbemötande

Bemötande - utifrån kundens behov

Hur skulle det kännas att överträffa kundens förväntningar? Med analysen kan ni anpassa ert sätt att kommunicera efter HUR kunden vill bli bemött.

Färgstrategi - vem är kunden du möter?

Ökad självinsikt minimerar misstag: Vad kan hända när en omtänksam, långsam och förstående (grön)hotellgäst träffar en självsäker, impulsiv och utåtriktad (gul) receptionist? Om receptionisten är pressad och "läcker" detta genom kroppsspråk och röst, kan gästen uppfatta receptionisten som osympatisk och oseriös.          

Kunder vill känna sig välkomna och unika. Idag när kunder är kunniga och mer krävande eftersom de kan jämföra olika leverentörer är servicenivån en avgörande konkurrensfaktor. För att överträffa kundens förväntningar behöver vi bli medvetet anpassa oss efter kundens beteende- och kommunikationsstil.

Ökad förståelse ökar antalet nöjda kunder!

Anpassa till hur kunden vill bli bemött: Kunder beter sig olika! De köper inte på samma sätt, klagar inte på samma sätt och de tar olika tid på sig att bestämma sig. En röd kund vill göra snabba avslut. En blå vill ha all fakta och gott om tid innan de kan bestämma sig. En gul kund är positiv men behöver hjälp att avsluta, en grön kan vara ifrågasättande och behöver behandlas med tålamod.

"Lär dig förstå de fyra kundfärgerna, snabbt identifiera dem och använda en effektiv färgstrategi"

Med analys förbättrar du detaljer i kundmötets olika delar:

 • Kontaktfasen - Första intrycket, attityd, kroppsspråk och röst
 • Behovsfasen - Lyssna, fråga och förstå kundens behov
 • Presentationsfasen - Presentera förslag på kundens problem/behov
 • Invändningsfasen - Bemöt kundens motargument & invändningar
 • Avslutsfasen - Se till att kunden blir nöjd och gärna återkommer

Så här genomförs Pussel DISC:

1. Analysen genomförs online

Analysen genomförs online genom att du svarar på ett antal frågor som tar ca 15-20 minuter. Du ska svara utifrån din yrkesroll.

2. En rapport skickas til din E-post.

I analysen får du information om din beteende- och kommunikationsstil utifrån din färgkombination.

Analysen visar:

 • Ditt grundläggande beteende - så här uppfattar du dig själv
 • Ditt anpassade beteende - så här kan andra uppfatta dig
 • Dina styrkor och begränsningar - att tänka på för att bli mer effektiv
 • Färgernas kännetecken och deras 12 egenskaper
 • Ditt förhållningssätt till - förändringar, samarbete, mål
 • Hur du kan reagera vid press/stress - möjliga begränsningar
 • Färgernas olika kommunikationsstilar
 • Färgstrategi - hur du bäst kommunicerar med varje färg

3. Återkoppling av certifierad coach

Du får återkoppling från vår coach, antingen via telefon, via Skype eller personligen. Du får instuktioner om hur du ska läsa rapporten och tid att granska den innan du träffar vår coach för återkoppling.

Du kan även få en kombianalys, då lägger vi till Moroten Drivkraftsanalys, en analys som beskriver vilka drivkrafter du har och vad som motiverar dig.

Exakt hur analys och återkoppling sker beror på vilket upplägg du valt. Upplägg anpassas efter dina och din grupps behov.

Kontakta oss för upplägg och kostnadsförslag »

Du lär dig:

 • Vad är kundmebötande
 • Supportens färg
 • Kundens färg
 • Färgstrategi
 • HUR vill kunden bli bemött?
 • Att hantera konflikter

Kontakta oss för info »

Skräddarsydda kurser

Coaching

Föreläsningar

Öppna kurser

Onlinekurser