Analys för grupper

Utveckla er Gruppdynamik

Genom att förstå varandras beteenden, drivkrafter och kommunikationsstilar - kan ni utnyttja varandras olikheter för att trivas och samarbeta bättre.

Med Pussel DISC blir ni ett färgstarkt Team

Analysen är ett verktyg för att utveckla individen och ert team. Den hjälper dig och din grupp att förstå hur ni fungerar ihop. Vad som inte fungerar så bra och hur ni kan kommunicera och samarbeta effektivare.

Förstå dig själv och andra

En färganalys ger inte svar på vem som har bäst personlighet, eller är mest lämpad för visa arbetsuppgifter, den stämplar inte heller människor, "så här är du". Analysen är ett verktyg för reflektion och diskussion, att utan skuldbeläggande lyfta fram varandras olikheter och hitta gemensamma vägar till bättre samarbete och resultat.

Så här genomförs Pussel DISC:

1. Analysen genomförs online

Analysen genomförs online genom att varje deltagare svarar på ett antal frågor som tar ca 15-20 minuter. De ska tänka utefter sin yrkesroll.

2. En rapport skickas till varje deltagares E-post

I rapporten får varje individ information om sin beteende- och kommunikationsstil utifrån deras färgkombination. En grupprapport (med alla deltagarna) belyses också, denna får deltagarna ta del av från coachen vid återkopplingen. Där går man igenom grupprapporten, jämför egenskaper och sammanfattar dynamiken i gruppen. Man tar även fram en handlingsplan för gruppens fortsatta utveckling.

Analysen visar:
 • Ditt grundläggande beteende - så här uppfattar du dig själv
 • Ditt anpassade beteende - så här kan andra uppfatta dig
 • Dina styrkor och begränsningar - att tänka på för att bli mer effektiv
 • Färgernas kännetecken och deras 12 egenskaper
 • Ditt förhållningssätt till - förändringar, samarbete, mål 
 • Hur du kan reagera vid press/stress - möjliga begränsningar
 • Färgernas olika kommunikationsstilar
 • Färgstrategi - hur du bäst kommunicerar med varje färg

3. Återkoppling av certifierad coach

Återkoppling till hela gruppen görs av vår coach. Gruppen får instruktioner om hur de ska läsa rapporten och de får tid att granska den innan de träffar vår coach. Återkoppling och diskussioner genomförs i en positiv och uppmuntrande miljö.  

Gruppen kan även få en kombianalys, då lägger vi till Moroten Drivkraftsanalys, en analys som beskriver vilka drivkrafter gruppen har och vad som motiverar er.

Exakt hur analys och återkoppling sker beror på vilket upplägg man valt. Upplägg anpassas efter dina och din grupps behov.

Kontakta oss för upplägg och kostnadsförslag»

Du lär dig:

 • Olika beteendestilar (färger)
 • Färgernas interagerande
 • Gruppdynamik
 • Bättre samspel internt & externt
 • Färgstrategi - anpassa hur du kommunicerar efter kollegornas färg
 • Öka din effektivitet
 • Bättre konflikthantering

Kontakta oss för mer info »

Skräddarsydda kurser

Coaching

Föreläsningar

Öppna kurser

Onlinekurser