Analys för säljare

Färgstrategi = fler nöjda kunder

Kunder beter sig olika, har olika köpmotiv och olika lång beslutsprocess. Med färgstrategi - kan du framgångsrikt anpassa till HUR kunden köper.

Kunder är olika - anpassa din säljstil

Bli en medveten säljare: Vad kan hända när en kraftfull, energisk och resultatinriktad (röd) säljare möter en noggrann, strukturerad och systematisk (blå) kund? Om säljaren inte är erfaren eller medveten om sin säljsstil är risken att kunden kan uppleva säljaren som dominant, auktoritär och otålig och att det därför inte blir någon affär.   

Undersökning visar att säljare har svårigheter att kommunicera med ca 30 % av kunderna. Med Pussel DISC analysen blir du medveten om ditt säljbeteende och din kommunikationsstil och kan då uttnyttja dina styrkor och undvika misstag.

Skapa förtroende, köplust och resultat!

Förbättra varje del av kundmötet: Det finns inte En säljstil som är framgångsrik. De flesta kan bli bra säljare om de vet hur deras profil ser ut, vilka konsekvenser den ger och vad de kan göra för att lyckas under kundmötet. Nyckeln är att anpassa till hur olika kunder köper.

Med analys förbättrar du detaljer i kundmötets olika delar:

 • Förberedelsefasen - Kund- och argumentationsanalys
 • Kontaktfasen - skapa intresse, förtroende och relation
 • Behovsfasen - relevanta frågor, summering och accept på behov
 • Presentationsfasen - förslag & argument utifrån kundens uttalade behov
 • Avslutsfasen - summera, fråga om order, kontrakt och leverans

Så här genomförs Pussel DISC:

1. Analysen genomförs online

Analysen genomförs online genom att du svarar på ett antal frågor som tar ca 15-20 minuter. Du ska svara utifrån din yrkesroll.

2. En rapport skickas till din E-post

I analysen får du information om din beteende- och kommunikationsstil utifrån din färgkombination.

Analysen visar:
 • Ditt grundläggande beteende - så här uppfattar du dig själv
 • Ditt anpassade beteende - så här kan andra uppfatta dig
 • Dina styrkor och begränsningar - att tänka på för att bli mer effektiv
 • Färgernas kännetecken och deras 12 egenskaper
 • Ditt förhållningssätt till - förändringar, samarbete, mål
 • Hur du kan reagera vid press/stress - möjliga begränsningar
 • Färgernas olika kommunikationsstilar och din egen
 • Färgstrategi - hur du bäst kommunicerar med varje färg

3. Återkoppling av certifierad coach

Du får återkoppling från vår coach, antingen via telefon, via Skype eller personligen. Du får instuktioner om hur du ska läsa rapporten och tid att granska den innan du träffar vår coach för återkoppling.

Du kan även få en kombianalys, då lägger vi till Moroten Drivkraftsanalys, en analys som beskriver vilka drivkrafter du har och vad som motiverar dig.

Exakt hur analys och återkoppling sker beror på vilket upplägg du valt. Upplägg anpassas efter dina och din grupps behov.

Kontakta oss för upplägg och kostnadsförslag »

Du lär dig:

 • Vad är försäljning
 • Säljarens färg
 • Kundens färg
 • Färgstrategi
 • HUR köper kunden?
 • Presentation för en eller flera
 • Kundmötets olika faser

Skräddarsydda kurser

Coaching

Föreläsningar

Öppna kurser

Onlinekurser