Analys för ledare

Vinn medarbetarnas hjärta

Hur skulle det kännas om du var mer självsäker som chef? Hur skulle det bli om du skapade en attraktiv arbetsplats med glada och nöjda medarbetare?

Anpassa dig efter situation och person

Det effektivaste sättet att bli en bättre ledare är ökad självinsikt. Med Pussel DISC analysen blir du medveten om dina grundläggande beteenden. Du förstår hur du upplever dig som chef och dina anpassade beteenden. Du förstår också hur andra kan uppfatta dig som ledare. När du förstår orsaken till din framgång eller bristen på resultat, kan du bara förbättras. Du inser hur dina värderingar och ditt sätt att kommunicera påverkar andra och kan mer medvetet anpassa din ledarstil efter situation och person.

Hitta rätt ledare: Olika företag/avdelningar/grupper kräver olika ledarstilar. Genom analys kan ditt företag eller organisation få fram vem som är lämplig chef för just din avdelning eller ditt företag.

Pussel DISC ger dig värdefull självinsikt

Analysen ger dig riktlinjer och en konkret handlingsplan!
Genom analysen får du en tydlig karta av dig som chef och ledare. Du förstår vad du är duktig på och vad du behöver förbättra. Tillsammans med vår coach som jobbat med ledarskapsutveckling i 17 år går ni igenom din analysrapport och du får återkoppling på din ledarprofil. Denna reflektion och diskussion utmynnar i en handlingsplan så du kan utveckla ditt eget ledarskap och ditt team.

Så här genomförs Pussel DISC:

1. Analysen genomförs online

Analysen genomförs online genom att du svarar på ett antal frågor som tar ca 15-20 minuter. Du ska svara utifrån din yrkesroll.

2. En rapport skickas till din E-post

I analysen får du information om din beteende- och kommunikationsstil utifrån din färgkombination.

Analysen visar:
 • Ditt grundläggande beteende - så här uppfattar du dig själv
 • Ditt anpassade beteende - så här kan andra uppfatta dig
 • Dina styrkor och begränsningar - att tänka på för att bli mer effektiv
 • Färgernas kännetecken och deras 12 egenskaper
 • Ditt förhållningssätt till - förändringar, samarbete, mål
 • Hur du kan reagera vid stress/press - möjliga begränsningar
 • Färgernas olika kommunikationsstilar
 • Färgstrategi - hur man bäst kommunicerar med varje färg

3. Återkoppling av certifierad coach

Du får återkoppling från vår coach, antingen via telefon, via Skype eller personligen. Du får instuktioner om hur du ska läsa rapporten och tid att granska den innan du träffar vår coach för återkoppling.

Du kan även få en kombianalys, då lägger vi till Moroten Drivkraftsanalys, en analys som beskriver vilka drivkrafter du har och vad som motiverar dig.

Exakt hur analys och återkoppling sker beror på vilket upplägg du valt. Upplägg anpassas efter dina och din grupps behov.

Kontakta oss för upplägg och kostnadsförslag »

Du lär dig:

 • Rekrytera rätt medarbetare
 • Behålla kvalificerade medarbetare
 • Skapa effektiva arbetsgrupper
 • Förbättra arbetsklimat
 • Utveckla ditt ledarskap och team
 • Förebygga och lösa konflikter

Skräddarsydda kurser

Coaching

Föreläsningar

Öppna kurser

Onlinekurser