Nytt om Retorik

Få kontoret att samarbeta bättre

2016-09-19

Med analys får du en rolig och nyttig upplevelse!

Med analys får du fram dina medarbetares olika personligheter och drivkrafter. Med hjälp av analysen får du sedan en bättre förståelse för varför olika personer agerar och reagerar olika.

Vi jobbar kreativt med analys för att stärka arbetsgrupper som har svårigheter att samarbeta, vill utveckla sitt samarbete eller där man vill hitta nya vägar att kommunicera inom gruppen.

Det är inte bara nyttigt, utan ROLIGT att lära känna sig själv och sina kollegor på ett djupare plan.

Analys är ett verktyg för reflektion och diskussion, att utan skuldbeläggande lyfta fram varandras olikheter och hitta gemensamma vägar till bättre samarbete och resultat.

E-bok av Jan Kronkvist

Ladda ner e-boken gratis »

Skräddarsydda kurser

Coaching

Föreläsningar

Öppna kurser

Onlinekurser