Vad är Moroten drivkrafter?

Vilka är dina drivkrafter?

Vår motivations- och drivkraftsanalys belyser vad som motiverar dig och andra.

Du får svar på vad det är som driver dig i ditt arbete samt varför värderingar och attityder är viktiga i arbetslivet...

…detta frisätter massor av energi!

Vad motiverar dig?

Moroten drivkrafter är en analys som används för att ta reda på vad som motiverar olika människor i arbetslivet. Vi använder den i vår coachning, som komplement till utbildningar eller i gruppdynamik utveckling. Moroten är ett bra och viktigt komplement till Pussel DISC analysen.

De sju drivkrafterna:

Självförverkligande

Egen & andras utveckling

Makt/inflytande

Vill leda och ha inflytande

Omtanke

Vill gärna hjälpa andra

Kunskap

Stödjer beslut på fakta

Etik och moral

Känsla för rättvisa

Praktisk

Praktisk nytta & effektivitet

Ekonomi

Investering & avkastning

Resultatet belyser vilka motivationsfaktorer som är starka, respektive svaga hos dig. Moroten är ett bra komplement till Pusslet.

 

Attraktiv arbetsgivare

Det är betydelsefullt att känna till vad som motiverar och driver en medarbetare. Motivation handlar om personliga värderingar. Vad som är betydelsesfullt i livet och meningsfullt på arbetet. En medarbetares prestationer blir vanligen bättre om hans/hennes värderingar och drivkrafter överensstämmer med organisationens.

Urval och motivation är nyckeln för arbetsgivare som vill rekrytera rätt och behålla medarbetare. När medarbetares värderingar överensstämmer med organisationens ökar deras motivation att prestera. Arbetsplatsen blir attraktiv att jobba på och lockar rätt kompetens. Kontakta oss för analys eller information.

Nyttan med analysen:

  • Synliggör din drivkraft
  • Förbättra arbetsklimatet
  • Öka förståelsen för olikheter
  • Vad motiverar anställda?
  • Använd rätt belöningssystem
  • Ha en genomtänkt policy
  • Träffsäker rekrytering
  • Motiverande arbetskultur
Kontakta oss för mer info »

Skräddarsydda kurser

Coaching

Föreläsningar

Öppna kurser

Onlinekurser