Kroppsspråket skriker

“Hur ser du ut människa?”

Denna roliga och tänkvärda föreläsning är uppbyggd kring ett antal situationer då förmågan att kommunicera är avgörande. Här spelas scener upp som visar vanliga misstag som ledare, säljare och talare gör när de kommunicerar icke-verbalt. Du får aha upplevelser och förståelse för hur ditt kroppsspråk påverkar andra och flera goda råd hur du kan använda detta fantastiska språk på ett mer medvetet och förtroendeingivande sätt.

Får vi förtroende för den chef som ser osäker ut, säljaren som tittar nonchalant eller talaren som pratar monotont? Andra bedömer dig på några sekunder, innan du ens öppnat munnen. De ”läser” snabbt av vad dina ansiktsuttryck, ögon och gester signalerar. Man kan säga att vårt kroppsspråk talar, ofta utan att vi själva hör. Räcker det att känna sig intresserad för att se intresserad ut? Vilken känsla och attityd förmedlar hållning och röst? Det är inte alltid vårt beteende kommunicerar det vi önskar eller tror. Vi kan se arga ut fast vi känner oss nyfikna. Kommunikation är en framgångsfaktor och ger flera konkurrensfördelar i vår affärskultur. Ca 90 % av vår kommunikation är icke-verbal.

Ur innehållet

  • Vanans makt är stor
  • Bemötande eller bortstötande på 7 sekunder
  • Beteenden som vinner andras förtroende
  • Stress förändrar vårt sätt att kommunicera
  • Det är inte vad, utan Hur du säger som påverkar
  • Förstärk ditt budskap och din trovärdighet
  • Hur signalerar vi status, makt och kontakt
  • 1 grad till - ett litet leende gör stor skillnad!

Målgrupp & användning

Föreläsningen vänder sig till dig som i din yrkesroll behöver skapa förtroende, göra ett första gott intryck, bemöta kunder eller kollegor positivt eller stärka din trovärdighet som talare.

Föreläsningen ger en grundläggande förståelse för kroppsspråkets betydelse.

Den fungerar utmärkt vid konferenser, seminarium eller kickoff.

Omfattning

1 timme i grundutförande. Kan skräddarsys i olika längd eller som workshop. Graden av interaktivitet anpassas efter önskemål.

Kontakta oss för offert

Skräddarsydda kurser

Coaching

Föreläsningar

Öppna kurser

Onlinekurser