Hur kan jag använda retorik?

Hur du använder retorik när du ska hålla en presentation?

Retoriken bygger på att analysera och förstå en kommunikativ situation. För att övertyga din målgrupp – måste du anpassa vad du säger, när du säger det och hur du säger det. Retorikens fem olika delar hjälper dig att effektivt bygga upp din presentation, tal, information eller text:

1. Analysera

Analysera situationen och samla information. Vad är ditt ämne? Vem ska lyssna? Vad är ditt syfte, vad vill du uppnå med talet? Vad är ditt budskap? Under analysdelen samlar du in material, börjar grovsortera, rensa och sortera till du har fått en tydlig bild av talsituationen.

2. Strukturera

Mottagarna minns bara ca 3 % av vad de hör. Risken är stor att de inte inser fördelarna med vårt förslag eller minns vad vi har sagt. Vi behöver hjälpa mottagarna att kunna följa med under hela presentationen. I denna del jobbar du med en talstruktur som ger dig en tydlig röd tråd.

3. Formulera

Här tar du fram ett språk som passar bäst för den aktuella målgruppen. Väljer lämpliga uttryck och lägger dig på samma nivå som åhörarna. Att använda exempel, liknelser eller metaforer ”hennes hår glänste som solen” är effektivt. Duktiga talare har en förmåga att påverka våra känslor genom att berätta i bildform, vilket stimulerar vår hjärna att se helheten.

4. Minnas

Vad är det viktigaste som du vill komma ihåg att berätta? Ofta är det viktigaste din inledning, avslutning, budskap och argument. Ha gärna stolpar eller punkter nedskrivna och prata fritt utifrån dem. Tappa inte kontakten med åhörarna. Behåll fokus på åhörarna och kommunicera med dem, då ökar deras vilja att lyssna på dig.

5. Framföra

Framförandet är den viktigaste delen, nu har du makten att inspirera och påverka mottagarna i en bestämd riktning. I denna del tränar du på själva framförandet. Hur du agerar framför en publik. Hur du använder språket, varierar din röst och engagerar åhörarna med ditt kroppsspråk. Du lär dig kontrollera din nervositet så du kan gå engagera dig i ämnet på ett sätt som gör att din presentation lämnar ett positivt avtryck

Skräddarsydda kurser

Coaching

Föreläsningar

Öppna kurser

Onlinekurser