Kommunicera bättre med coaching

Kommunicera bättre som ledare och chef

Med coaching blir du trygg i din ledarroll

Med hjälp av coaching får du personlig träning så att du når dina mål och kommunicerar bättre med ledning och medarbetare. Vårt fokus är att du ska uppnå dina resultat- och utvecklingsmål genom att lära dig använda retorikens kraftfulla metoder. Genom samtal, träning, feedback och reflektion kommunicerar du bättre och stärker andras förtroende för dig och ditt personliga varumärke.

Kommunicera bättre med presentationsteknik

Med coaching spetsar du dina presentationer

Med hjälp av coaching i presentationsteknik spetsar du din presentation. Du lär dig kommunicera bättre och kan därmed hålla bättre presentationer. Vi utgår från dina situationer där du håller presentationer och går även igenom ditt material vid behov. Vårt fokus är att du ska uppnå dina resultat- och utvecklingsmål genom att lära dig använda retorikens kraftfulla metoder. Genom samtal, träning, feedback och reflektion kommunicerar du bättre och stärker din presentationsteknik.

Så här jobbar vi med coaching »

Jan Kronkvist visade sig ha en arsenal av verktyg, vilka alla baserades på antikens retorik och som gav mig resultat.

Målgrupp

Du som som är chef eller ledare och behöver kommunicera bättre eller du som behöver presentera effektivt och övertygande i olika situationer inför olika målgrupper med hjälp av presentationsteknik.

Genomförande & omfattning

Du väljer hur du vill coachas, vi har olika former som optimalt kan mixas.

  • Coaching via personlig träff
  • Coaching per telefon
  • Coaching via Skype
  • Pussel DISC och Moroten

Tidsomfattning, innehåll och coachingmål anpassas efter dina behov och önskemål.

Vill du göra en analys?

Beteende- och drivkraftsanalys »

Skräddarsydda kurser

Coaching

Föreläsningar

Öppna kurser

Onlinekurser