Skräddarsydda kurser

Är ni fler än fyra personer?

Då kan vi skräddarsydda en kurs för gruppen.  Ni får ett kursupplägg som är anpassat just efter era behov. 

Kontakta oss så kan vi diskutera vad just er grupp behöver bli bättre på »

Kombinera retorikkurs med Pussel DISC analys

Som ett komplement till våra kurser är Jan Kronkvist certifierad inom Pussel DISC-analys och Moroten Drivkrafter med 18 års erfarenhet av att coacha individer och team.

Vi har även öppna kurser

Läs mer om öppna kurser »

Så här jobbar vi

1. Behovsanalys - Vilka är deltagarna?

Innan en kurs ställer vi frågor för att förstå vilka som kommer på utbildningen. Vi ställer också frågor som gör att vi förstår deras behov, vilka svårigheter som kan finnas och vad de vill bli bättre på.

2. Dialog - Vad är kursmålet?

Under hela förberedelsen har vi en nära och tät dialog med beställaren och ibland vissa deltagare. Vi tar fram ett gemensamt syfte och mål med kursen.

3. Anpassning - Vilket upplägg blir bäst?

Vår uppgift är att ta fram ett kursupplägg med innehåll och pedagogik utifrån gruppens behov, förväntningar och mål som vi tidigare tagit fram.

4. Genomförande - Metodik och pedagogik?

Nyttan med kursen är att alla får med sig kunskap, insikter och konkreta verktyg som de direkt kan använda. Vi skapar en inlärningsmiljö som uppmuntrar varje deltagare att lämna sin trygghetszon och därigenom utveckla nya färdigheter.

5. Feedback och Payback

Utbildning är en investering som ska löna sig, därför används en väl beprövad metodik. Inspirerande föreläsningar med aktuella exempel varvas med diskussioner och praktiska övningar i grupp och individuellt. Genom att öka deltagarnas förståelse för ämnet, ge dem konkreta metoder att träna på och feedback från övningarna kan de direkt omsätta kunskap till praktisk tillämpning. Detta ger även snabb payback till vår uppdragsgivare. Att deltagarna även har roligt kostar inget extra.

Jan är en kunnig och engagerad föreläsare/utbildare inom ett så viktigt ämne som kommunikation. Jag kan starkt rekommendera Jan för antingen kortare uppdrag för att väcka nya tankar eller för ett mer djupgående samarbete för en positiv förändringsprocess.

Skräddarsydda kurser

Coaching

Föreläsningar

Öppna kurser

Onlinekurser