5 tips - Bygg din presentation

Hur bygger man upp en presentation i 5 steg?

1. Planering och förberedelse

Med hjälp av presentationsteknik lär du dig bygga upp ditt tal på ett strukturerat och genomtänkt sätt. Du lär dig att analysera situationen anpassat efter syfte, ämne och målgruppen och hur du ska strukturera din presentation så du får ett upplägg med en tydlig röd tråd: Inledning – bakgrund – grundtanke – huvudpunkter – avslutning.

2. Kontrollera dina fjärilar och förbered dig mentalt

Att förstå varför vi är nervösa är grunden i att hantera nervositet. Talar du för fort när du blir nervös? Har du med för mycket fakta? Vet du inte hur du ska avsluta? Det är inte alltid vi förstår orsaken till våra beteenden eller vad som är rätt eller fel. När vi får kunskap om hur vi ska presentera effektivt och lär oss tekniker för att hantera vår nervositet, känner vi oss trygga och mer självsäkra när vi talar inför folk.

3. Fånga intresse & behåll åhörarnas uppmärksamhet

De flesta av oss vill uppfattas som säkra och förtroendeingivande av åhörarna. Genom att skapa en god kontakt med åhörarna, väcka deras intresse för ämnet och presentera dig på ett sätt som höjer din status som talare får du den goda start som är så betydelsefullt när vi inleder vår presentation och är som mest nervösa. Du kommer att uppfattas på det positiva sätt som du vill och som gör att de lyssnar på dig.

4. Engagera genom ditt kroppsspråk och din röst

Ditt kroppsspråk och din röst påverkar mer än du tror. När du kan använda din röst och ditt kroppsspråk på ett medvetet och mer varierat sätt blir du intressantare att lyssna på och ditt budskap blir trovärdigare och starkare. Du kommer att inspirera åhörarna lika mycket som du själv blir inspirerad. Ditt sätt att uttrycka dig gör dig till en karismatisk talare.

5. Avslutning som knyter ihop säcken

Måste man ha en bra avslutning? Inom presentationsteknik är det viktigt att lära sig hur man inleder och avslutar sitt framförande. Man vill ha en avslutning som folk kommer ihåg! Genom att vädja till deras förnuft med starka argument och beröra deras känslor kommer din sammanfattning och uppmaning till åhörarna att påverka och övertyga dem.

Mer om presentationsteknik »

Skräddarsydda kurser

Coaching

Föreläsningar

Öppna kurser

Onlinekurser